Utlysning av regionale utviklingsmidler i Region Vestviken

Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken samarbeider om strategisk utvikling av regionen. I denne forbindelse lyses det ut til sammen 1.150.000,- NOK til utviklingsprosjekter i 2015.

Prosjektene skal være i kommunene:

  • Hurum
  • Lier
  • Røyken

Det skal satses på få, men kraftfulle prosjekter. Prioriterte temaer for 2015 er:

  1. Næringsutvikling; entreprenørskap og innovasjon
  2. Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling

Støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalkostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner og være tidsavgrenset. Driftstiltak dekkes ikke.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt Eva Lill Kvisle tlf. 32 80 87 23 eller Region Vestviken ved Jan Erik Lindøe tlf. 911 02 429.

Søknader sendes elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/. Søknaden legges inn under støtteordning for Regionale utviklingsmidler 2015 – Region Vestviken

Søknadsfrist er 01. mars 2015.