Slemmestad 2020

Slemmestad_2020_logo

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen.

Slemmestad står foran en utvikling fra industrikultur til kulturindustri. Byen Slemmestad skal bygges på veksten i opplevelsesnæringene. Utviklingen skal være kunnskapsbasert og bygge på stedsutviklingsfaglige kriterier.

Vi vil begynne utviklingen av Slemmestad med å utvikle gode møteplasser, og legge til rette for vekst i de lokale kvalitetene, parallelt med at vi jobber for å få med de beste byplanleggerne i verden til å utforme byen Slemmestad. Dette er bakgrunnen for de tre delprosjektene:

  • Byen Slemmestad, stedsutviklingsfaglig fokus på planer, samarbeidspartnere og tiltak.
  • Kreative Slemmestad, kulturnæringer i fokus, herunder Sekkefabrikken og nytt geologisenter.
  •  Sjøliv i Slemmestad, med fokus på strandpark på Tåjefyllingen og tilgang til sjøen i pollen.

 

Utdypende informasjon finner du på Slemmestad2020.no