Seminar om plussbyen Slemmestad – Framtidens transportløsninger er utslippsfrie

Onsdag 9. november kl. 12 til 17 kan du delta på gratis seminar i Sekkefabrikken (Vaterlandsveien, Slemmestad). Tema er framtidens transportløsninger og Plussbyen Slemmestad. Påmelding til arvev@pinn.no. Programmet finner du her: plussby-seminar_program

I Røyken er det store ambisjoner om å skape Plussbyen Slemmestad. Målet er å lage et bysentrum som produserer mer energi enn det forbruker, og som legger til rette for utstrakt bruk av smarte løsninger. Transport er en sentral del av dette regnestykket.

Framtidens transportløsninger presenteres:

Politikere og beslutningstakere tar utfordringen

  • Ordfører Eva Norén Eriksen, Røyken kommune
  •  Hanne Lisa Matt, Buskerud Fylkeskommune
  • Torild Skovli, Asker kommune
  • NMBU/Vestlandsforsking