Velkommen til Samferdselskonferanse

Hurum rådhus, 15. november 2013

Hurum kommune i samarbeid med region Vestviken er glad og stolt over å kunne invitere til konferansen «Broen3» som har som fokus; – hvordan knytte øst og vest sammen ved en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4. Med «Broen 3» vil Norge få en framtidsrettet forbindelse øst vest både med vei og jernbane knyttet til Europa.

broen 3
Skisse – Broen 3

Konferansen vil sette lys på hvordan en slik løsning kan utvikle hele regionen i tillegg til å avlaste veinettet inn og ut av Oslo. I Norden er Øresundsregionen et godt eksempel på hvordan en bro kan bidra til å løfte en hel region. Sentrale Østlandsområdet står overfor store utfordringer når det gjelder innflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Hurumlandet ligger midt i området og en bro plassert sentralt på Hurum vil gi mange muligheter for hele regionen ved at det blir lett å bevege seg mellom øst og vest.

Vi har et spennende program fra kl 09.30. Sentrale politikere vil delta, vi vil få innspill fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås ved Ola Bettum som vil tegne opp et fremtidsbilde for hele regionen når det gjelder kommunikasjon.

Universitetslektor Aage Radmann fra Malmø Høgskole vil vise oss hvordan Øresundsregionen har utviklet seg – og hvorfor. Transportnæringen vil si litt om hvorfor bro er viktig, nå! Statens Vegvesen vil orientere om de ulike alternativene som nå diskuteres i den utredningen de har satt i gang.

Dagen avsluttes med en frisk paneldebatt hvor både fag og politikk vil komme til orde.

Vi har en ambisjon om å være med på å påvirke fremtiden til Hurum og region Vestviken, og tror denne konferansen vil være med på å gi et godt bilde av hvilke muligheter som åpner seg ved en bro. Dette er et interessant tema og vi tror mange vil melde seg på – derfor førstemann til mølla!