Sætre gård

Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gård allerede i vikingtiden. Sætre gård var en av gårdene som ble liggende øde under Svartedauden på midten av 1300-tallet, men den dukket opp igjen i et skatteregnskap på 1500-tallet.

I 1860 – årene overtok Anders Iversen gården etter en ugift onkel og tok navnet Sæthre. Gården har vært i familiens eie siden. På gårdens grunn lå tre dammer som Anders Sæthre benyttet til å sette i gang med isdrift. Gården stod på denne tiden for den største iseksporten i distriktet, og isen ble eksportert til flere europeiske land.

Anders Sæthre var ordfører i Hurum i to perioder i 1880–årene. Sønnen Hans, født i 1872, fulgte i farens fotspor og drev isforretning i tillegg til ordinært gårdsbruk.

saetre_gard

Hurum fikk i 1906 herredsgartner, og det resulterte i at hagebruk raskt utviklet seg som en attåtnæring for bøndene. Hagebruk, dyrking av frukt, bær og grønnsaker stod sentralt i driften av Sætre gård utover 1900 – tallet. I 1911 fikk Hans diplom med sølvmedalje for pakket frukt på utstilling i Kristiania. På den 4. nordiske havebruksutstilling i København i 1912 fikk Petra Sæthre, kona til Hans, «bravurmedalje for frugter og safter».

Hans Sæthre var med å stifte Hurum Landbruksforening i 1903 og ble dens første formann. Hans var ordfører i Hurum i tiden i tiden 1911–1916, og han fikk Kongens fortjenestemedalje i 1932.

Hovedbygningen på Sætre gård er bygget i flere etapper. Den eldste delen antas å være fra tidlig på 1800 – tallet. Badehuset nede ved sjøen er satt opp av Hans Sæthre i begynnelsen på 1900 – tallet. Ved hjelp av midler fra Kulturminnefondet og praktisk hjelp fra Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling, står det nå restaurert og nymalt som et landemerke for Sætre.

Gårdsdriften på Sætre gård opphørte i 1940 – årene. Da var Hans og Petra gått bort, og eiendommen ble delt mellom deres to døtre.

I 2013 har Bodil Riisberg overført Sætre gård til en nyopprettet, ideell stiftelse med formålet å holde gården ved like og bruke den til kulturelle formål.

Les mer på Sætre gård sine hjemmesider