Regionale utviklingsmidler 2014 – Buskerud

Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken har midler til rådighet som kan brukes til finansiering av utviklingsprosjekter i Buskerud.

Region Vestviken og Buskerud fylkeskommune samarbeider om strategisk utvikling av regionen. I denne forbindelse lyses det midler til utviklingsprosjekter i Region Vestviken i 2014. Prosjektene skal være i kommunene Hurum, Lier og Røyken. Ved vurderingen av hvilke prosjekter som skal gjennomføres vil det bli lagt vekt på at prosjektene har et innhold som bygger opp om satsingsområdene i Regional planstrategi for Buskerud.

I 2014 vil vi prioritere søknader som er spisset mot entreprenørskap og innovasjon, men også tiltak innen kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling vil vurderes. Tiltakene må i utgangspunktet ha effekter utover en kommune. Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller –støtte dekkes ikke. Tiltak kan støttes med maksimalt 50 % andel av tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Det er fylkesutvalget som etter innstilling fra regionrådet som vedtar den endelige tildelingen av midler. Dersom det er midler i igjen etter første søknadsrunde vil søknader deretter behandles fortløpende.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt for Region Vestviken Eva Lill Kvisle, telefon 32 80 87 23 – eller Region Vestviken ved adm.leder Jan Erik Lindøe, fortrinnsvis på e-post til jan.erik.lindoe@rkn.no – evt mob 91102429.

Søknadsfrist er 17. mars 2014. Søknader må registreres elektronisk i / legges inn via / regionalforvaltning.no – her er lenke direkte til tilskuddsordningen