Slemmestad 2020

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen.

Les mer om Slemmestad 2020

Grunnkurs i etablering av egen virksomhet

Hver måned tilbys gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs for deg som lurer på om du skal starte egen virksomhet eller har en veldig god forretningsidé. Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring, forretningsplan, selskapsformer, økonomistyring og rettigheter og plikter.

Etablererkurset arrangeres i lokalene til Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20 (ved rådhuset). Det er plass til 10 deltakere hver gang (førstemann til mølla prinsippet).

Les mer om Grunnkurs i etablering av egen virksomhet

Sætre gård

Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gård allerede i vikingtiden. Sætre gård var en av gårdene som ble liggende øde under Svartedauden på midten av 1300-tallet, men den dukket opp igjen i et skatteregnskap på 1500-tallet.

Les mer om Sætre gård