Omklassifisering av Rv23 til E134

Under forrige møte i Region Vestviken den 10. februar 2014 ble rådets medlemmer enige om at man skulle undersøke med Haukelivegen AS om hvordan de kan bidra i arbeidet med å omklassifisere Rv23 til en del av E134. En av grunnene til at regionrådet nettopp gikk inn som deltagere i Haukelivegen AS var et samlet ønske om å arbeide for denne omklassifiseringen.

Ordfører Helene Justad (H, Lier) har på vegne av regionrådet bedt Haukelivegen AS om å ta opp sak omklassifisering av Rv23 i deres neste styremøte den 17. mars 2014 .

Regionrådet mener at grunnet all trafikken på Rv 23 til Østfold eller Sverige/kontinentet burde den ha status europaveg i stedet for riksveg. Regionrådet istemmer Haukelivegen AS’ merknader om at når prosjektet Dagslett -– Linnes på RV23 er gjennomført, bør vegen endre vegnummer til E134 fram til E6 ved Vinterbro.

Region Vestviken jobber også opp mot vegmyndighetene i denne saken.