Omklassifisering av RV 23 – Styremøte i Haukelivegen AS den 17. mars

Medlem av Region Vestviken og ordfører i Lier kommune, Helene Justad (H), ble bedt om av regionrådet å ta opp på neste møte i Haukelivegen AS omklassifisering av RV 23.

Følgende vedtak ble fattet av styret under møtet den 17. mars:

Sak 03/14. RV23. Prosess med omklassifisering.

Saka er tatt opp av Region Vestviken, dvs. kommunane Hurum, Røyken og Lier samt Buskerud fylkeskommune. I tråd med tidlegare drøfting ber dei om at saka nå blir tatt opp med mål om at E134 blir forlenga med RV23 fram til E6. Styret drøfta saka og gjorde følgjande vedtak:

  1. Styret for E134 Haukelivegen AS går inn for å omklassifisere RV23 til E134, som tidlegare vedtatt.
  2. Gjennomføring av omklassifisering må tilpassast oppgradering av strekninga Dagslett‐Linnes‐E18.
  3. E134 Haukelivegen AS tar initiativ til å starte prosessen med omklassifisering. Det vil vere naturleg at tidspunkt og form på det første initiativet blir i samarbeid med Region Vestviken, der også Buskerud FK er representert, og at målet er å avklare relevante forhold rundt ei slik sak.