Styret for Region Vestviken

Her finner du en oversikt over styremedlemmene i Region Vestviken.

 

Røyken kommune

Eva Noren Eriksen

Eva Noren Eriksen
Ordfører
31 29 60 00
Epost

Roar Skryseth

Roar Skryseth
Varaordfører
915 15 453
Epost

Børre Pettersen (AP)

Børre Pettersen (AP)
Politiker / Nestleder av rådet
Tlf: 917 51 369
Epost

Per Morstad

Per Morstad
Rådmann
31 29 60 00
Epost

Lier kommune

Gunn Cecilie RIngdal

Gunn Cecilie RIngdal
Ordfører

Epost

Brynhild Heitmann

Brynhild Heitmann
Varaordfører

Epost

Tonje Evju (AP)

Tonje Evju (AP)
Politiker
Mob: 913 14 740
Epost

Hans-Petter Christensen

Hans-Petter Christensen
Rådmann
Tlf: 32 22 01 15
Epost

Hurum kommune

Monica Vee Bratlie (H)

Monica Vee Bratlie (H)
Ordfører / Leder av rådet
Tlf: 970 42 560
Epost

Else Marie Rødby

Else Marie Rødby
Varaordfører

Epost

Ivar Granum

Ivar Granum
Politiker

Epost

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit
Rådmann

Epost

Buskerud fylkeskommune

Rune Kjølstad (H)

Rune Kjølstad (H)
Politiker
Mob: 900 98 002
Epost

Lena Reitan (Sv)

Lena Reitan (Sv)
Politiker

Epost

Sigurd Fjøse

Sigurd Fjøse
Administrasjon
32 80 87 61
Epost