Om oss

kart_regionene

Region Vestviken består av kommunene Lier, Hurum og Røyken og ligger sentralt plassert mellom Oslo og Drammen langs rv. 23, E-18 og E6 via Oslofjordforbindelsen.

Regionen har ca 56000 innbyggere som bor i tettsteder i landlige og blågrønne omgivelser. Region Vestviken er en av landets raskets voksende regioner med stor økning i befolkning og næringsliv. Regionrådets formål er å ha hovedfokus på samarbeid innen samferdsel, tjenesteproduksjon og næringsutvikling. Hele 60% av landets befolkning befinner seg innenfor en radius på 1 ½ time fra Hurum, Røyken og Lier.

Region Vestviken ble opprettet 14. mars 2012. Leder er ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie (H) og nestleder er Børre Pettersen (Ap, Røyken). For nærmere informasjon om rådets oppgaver, se vedtektene her.

 

Lier kommune ligger som en grønn oase mellom Drammen og Asker. E18 går gjennom Lier og det samme gjør jernbanen, med Liertunnelen og Lier stasjon.

«Grønne Lier» er kommunens slagord, siden en vesentlig del av arealene i kommunen benyttes til landbruksformål med hovedvekt på dyrking av frukt, bær og grønnsaker. I tillegg har kommunen en en sterk og variert industrinæring og stor bredde i varehandel og tjenesteproduksjon.

Lier kommune har aktive lokalsamfunn, og flott turterreng bade sommer som vinter.

Kontaktinformasjon

Lier kommune, PB 205, 3401 Lier

Org.nr.: 857 566 122

Telefonnummer og faks: Tlf 32 22 01 00,  faks 32 22 01 01

E-post: postmottak@lier.kommune.no

Rådhuset, Vestsidev. 2, 3403 Lier

Annen informasjon

Areal: 301,33 km2

Innbyggere (pr. 3. kvartal 2013): 25.103

Ordfører: Gunn Cecilie Ringdal (H)

Rådmann: Hans-Petter Christensen

Røyken kommune ligger sentralt plassert mellom Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst. Kommunen grenser til Hurum, Asker og Lier. Rv. 23 går tvers gjennom kommunen fra Drammen via Oslofjordtunnelen til Drøbak og videre til kontinentet. Jernbanen går fra Spikkestad og det er hurtigbåt til Oslo fra Slemmestad. Røyken har et allsidig næringsliv innen industri, landbruk, service, handel og tjenester. Her er rikelig med boligtilbud og næringsarealer. Røyken har unike friluftsområder, et frodig kulturlandskap og en vakker kystlinje på 30 km.

Kontaktinformasjon

Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Org.nr.: 938 709 866

Telefonnummer og faks: Tlf 31 29 60 00, faks 31 29 60 20

E-post: postmottak@royken.kommune.no

Kontonummer: 7137.05.00112

Annen informasjon

Areal: 112,9 km2

Innbyggere (pr. 3. kvartal 2013): 20.443

Ordfører: Eva Norén Eriksen (H)

Rådmann: Per Morstad

Hurum kommune ligger på en halvøya som grenser til Oslofjorden i øst, Drammensfjorden i vest og Røyken i nord. Hurum har et variert næringsliv med industri, turisme, handel og service. Hurum har en kystlinjen er på 63 km. Uansett hvor man befinner seg i kommunen, er man aldri langt fra sjøen. Rv. 23 fra Drøbak går via Oslofjordtunnellen via Hurum og videre til Drammen.

Kommunen kjennetegnes av et rikt kulturlandskap med mange severdigheter og gode friluftstilbud ved sjøen eller i marka, sommer som vinter.

Kontaktinformasjon

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre

Org.nr.: 964963193

Telefonnummer og faks: Tlf 32 79 71 00 faks: 32 79 71 0

E-post: postmottak@hurum.kommune.no

Annen informasjon

Areal: 163 km2

Innbyggere (pr. 3. kvartal 2013): 9.309

Ordfører: Monica Vee Bratlie (H)

Rådmann: Lars Joakim Tveit