Kreative Slemmestad – Regionalt stedsutviklingsprosjekt

Kreative Slemmestad har vært et stedsutviklingsprosjekt som har hatt fokus på å skape arbeidsplasser og aktivitet i kulturnæringene i Slemmestad. I løpet av prosjektet har mer enn 20 bedrifter og enkeltpersoner etablert seg i Slemmestad. Samtidig har prosjektet hatt stort fokus på å skape aktivitet og legge til rette for stedsutvikling gjennom at Slemmestad er et sted hvor det skjer ting og at det skapes arbeidsplasser. Hele rapporten ser du her: KreativeSlemmestad_rapport