Konseptvalgutredning

I Regionrådets møte den 10. februar orienterte ordfører Monica Vee Bratlie (H, Hurum) om seneste nytt angående Samferdselsdepartementets bestilling av en konseptvalgutredning (KVU) av Oslofjorden. Utredningen skal være ferdig i løpet av sommeren 2014. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Regionrådet ba hvert enkelt medlemskommune legge frem saken til sitt kommunestyret som orienteringssak.

Prosjektet utreder fire konsepter for kryssing av Oslofjorden:

  1. Ny fast forbindelse over Hurumlandet.
  2. Forbedret ferjetilbud.
  3. Bru eller tunnel mellom Moss og Horten.
  4. Bru for RV23 over Oslofjorden.

For mer informasjon se Statens vegvesen sine nettsider: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing