Grunnkurs i etablering av egen virksomhet

Hver måned tilbys gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs for deg som lurer på om du skal starte egen virksomhet eller har en veldig god forretningsidé. Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring, forretningsplan, selskapsformer, økonomistyring og rettigheter og plikter.

Etablererkurset arrangeres i lokalene til Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20 (ved rådhuset). Det er plass til 10 deltakere hver gang (førstemann til mølla prinsippet).

Les mer om etablererkurset på Røyken næringsråd sine nettsider