Slemmestad 2020

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen.

Grunnkurs i etablering av egen virksomhet

Hver måned tilbys gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs for deg som lurer på om du skal starte egen virksomhet eller har en veldig god forretningsidé. Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring, forretningsplan, selskapsformer, økonomistyring og rettigheter og plikter.

Etablererkurset arrangeres i lokalene til Røyken Næringshage, Katrineåsveien 20 (ved rådhuset). Det er plass til 10 deltakere hver gang (førstemann til mølla prinsippet).

Sætre gård

Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gård allerede i vikingtiden. Sætre gård var en av gårdene som ble liggende øde under Svartedauden på midten av 1300-tallet, men den dukket opp igjen i et skatteregnskap på 1500-tallet.