Skal fordele 960.000 kroner i utviklingsmidler

Region Vestviken skal ha regionrådsmøte onsdag 11. mai. Der skal regionale utviklingsmidler for nesten én million kroner deles ut.   Region Vestviken, som består av Lier, Hurum og Røyken kommuner, skal ha rådsmøte onsdag 11. mai på Haugestad i Lier. Der skal medlemmene blant annet ta stilling til fordeling av regionale utviklingsmidler for 2016. Disse… Les mer »

Konseptvalgutredning

Region Vestviken følger Statens vegvesens konseptvalgutredning av Oslofjorden tett, og hadde en orienteringssak om utredningen i sitt møte den 10. februar.