Nyttig informasjon

Aktuelt

Broen 3

«Broen3» har som fokus; – hvordan knytte øst og vest sammen ved en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4. Med «Broen 3» vil Norge få en framtidsrettet forbindelse øst vest både med vei og jernbane knyttet til Europa.

Les mer om Broen3

Nyheter

Se flere nyheter